Project Description

Didactische trainingen

Voor diverse internationale bedrijven in de profit en non-profit sector heb ik didactische trainingen verzorgd. In deze projecten was het doel om de kennis en ervaring van hoogopgeleide experts op een toepasbare manier om te zetten in training voor medewerkers met minder ervaring en vaak met een lager opleidingsniveau.

Het vertellen van je verhaal als expert is vaak niet voldoende en als je pech hebt kunnen anderen je zelfs niet helemaal volgen. Hoe bouw je een instructie of een training goed op? Hoe werkt het met leerdoelen, wat moet je weten over de kenmerken van je publiek, hoe gebruik je een passende werkvorm en hoe zorg je dat de sfeer in de groep goed blijft? De bedrijven waar ik voor werkte hebben allemaal een sterk internationaal karakter, er wordt soms wel tussen meer dan 30 verschillende nationaliteiten samengewerkt. Daarom besteedden we ook aandacht aan verschillen tussen (leer)culturen.

Projecten