Project Description

De overgang van school naar werk

In een langlopend project in een mbo school werkte ik als projectleider voor het thema LOB (loopbaanoriëntatie en -begeleiding). Het belang van goed vormgegeven LOB is groot voor scholen en studenten. Het vermindert de kans op overstappen en uitval aantoonbaar en studenten leren vaardigheden waar ze de rest van hun leven plezier aan beleven, zoals zelfreflectie, netwerken en initiatief nemen. Toch wordt LOB vaak ervaren als een verplichting die tijd kost en weinig oplevert, zo ook op deze school.

Met een team van ambassadeurs onderzochten we wat er voor nodig is om LOB te laten slagen. We ontwikkelden een visie en een werkwijze  waarmee docenten met verschillende niveaus en mate van affiniteit uit de voeten kunnen, in de BOL en BBL. Met als doel om studenten niet alleen een diploma mee te geven, maar skills om hun hele leven wendbaar te kunnen zijn op de arbeidsmarkt.

Projecten